سفارش تبلیغ
صبا ویژن

علوم غریبه

علوم غریبه

علوم غریبه

علوم غریبه به پنج قسمت تقسیم میشود از شناخت گیاهان وجمادات و معدنیات

و فلزات و خواص انها بهم میرسد. کارشناس قبر شناسی در علوم غریبه

که خدای تعالی چنان قرار داده که اگر قطره بر فلزی چکد انرا به فلز دیگر تبدیل میکند.

به تحقیق رسیده که (اکی) گیاهی است که در ریگستان پیدا میشود برگ ان به شکل برگ اک است.

ولی فرقش ان است که اک شاخها دارد اگر برگ یا شاخش را بشکنند شیری بیرون اید ولی اکی یکشاخست.

به قدر دو وجب از زمین بلند تر وبه همان متصل است.

مثل برگهای اک ودر شکستن شیر بیرون نیاید باید از بیخ کنده خشک کند.

سفوف باریک ساخته حفظ کند وقت لزوم یک طوله قلع گداخته را به قدر یک ماشه از ان سفوف

بر ان ریزد به عون خداوند نقره گردد.

لیمیا در :

کیفیات تمزیج قوای فاعله عالیه به منفعلهء سافله تا از انجا حاصلی غریب بدست بیاید

ودر این باب کتاب زیاد استواز این قبیل میتوان به کتب طلسم اسکندرونقش سلیمانی

وافاق و . . .. اشاره نمود.

هیمیا در علوم :

ان علم تسخیرات باشد که از معرفت به احوال سیارات سبعه ازحیث تصرف انها که فواعل علوی اند

در قوابل سفلی اثر دارند وموضوع ان دعوات وخواتیم

وبخورات انها و تسخیر روحانیات وعزائم جنیان و معرفت اقداح و منازل و افسونها واحراز است.

سیمیا :و اساس ان خیالات باشد که مخیله فعالیت دارد

وجز احداث مثالات خیالیه حاصلی نیاورد و وجود خارجی ندارد

بلکه کلیات وجود ذهنی است ودر اسلام حرام است وجایگاهی ندارد.

ریمیا در علوم غریبه :

و ان علم شعبده است که قوای جوهر ارضیه را با مزج به

یکدیگر حاصل و اشکال تازه میدهد

وکتاب بحرالعیون مشتهر به ابن حلاج مشتمل بر علم سیمیا و ریمیا است

وحل المشکلات حاوی لیمیاو سرالمکتوم شامل هیمیا میباشدو کتاب اسرار قاسمی

نیز خلاصه ای از این پنج علم را دارد.

خدمات پس از فروش :

بعد از اطمینان از اصالت و سالم بودن دستگاه حتما این به این نکته توجه کنید که شرکتی که دستگاه را از

آن خرید میکینید دارای خدمات پس از فروش باشد تا در صورتی که بعد از خرید احتیاج به قطعه و یا آموزش

داشتید بتوانید با شرکت مورد نظر تماس بگیرید و یا حتی بتوانید دستگاه خود را ارتقا دهید .

برای خرید و فروش فلزیاب ها با کارشناسان شر کت فلزیاب افشار در تماس باشید.

شماره تماس کارشناس: 09198500180 _ 09371414171 مهندس افشار

صفحه اینستاگرام مهندس افشار کلیک کنید

صفحه تلگرام مهندس افشار کلیک کنید